TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämä on henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuojasäädöksen mukainen More Joy Oy:n rekisteritietojen kuvaus ja tietosuojaseloste.

1. Omistaja:
More Joy Oy, Raittilantie 59, 39700 Parkano, SUOMI

2. Omistajan yhteystiedot:
Susanna Myllymäki, susanna (at) morejoy.fi, tel. +358 50 589 9799

3. Rekisterin nimi:
More Joy Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri

4. Rekisterin sisältö:
Asiakkaiden ja/tai yritysten tietoja (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, yritystunnus, laskutustiedot, verkkosivujen käyttäjänimi ja salattu salasana, tilaus- ja ostohistoria, yhteydenottojen sisältö, sekä muita tietoja jota käyttäjä on antanut, jotka omistaja on määrittänyt oleellisiksi tiedoiksi toiminnan kannalta).

5. Henkilötietojen käsittely:
Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja kerätään ja käsitellään asiakassuhteen eri vaiheissa taatakseen asiakassuhteen kattavan ja menestyksekkään hallinnan. Asiakassuhteet alkavat poikkeuksetta asiakkaan suostumuksella ja pohjautuen eri sopimuksiin. Henkilötietoja kerätään käytettäväksi mm. messuja, verkkokauppaa, ostotilausten käsittelyvaiheiden, asiakkaillemme palveluiden välittämisen ja muuta viestintää varten. Suoramarkkinoinnille pyydetään aina erillinen suostumus, ja asiakas voi päättää lopettaa suoramarkkinoinnin milloin tahansa omilla keinoillaan. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

6. Henkilötietojen suojaus ja säilytys:
Tiedot säilytetään digitaalisissa salasanasuojatuissa ympäristöissä, joihin vain nimetyt asiakaspalveluhenkilöt voivat päästä henkilökohtaisen sisäänkirjautumisen kautta. Kerätty tieto voidaan poistaa kirjallisesta asiakasvaatimuksesta, ottaen huomioon aikaisemmat myyntitapahtumat ja niihin liittyvä kirjanpitolaki.

7. Tietojen luovutus:
Asiakkaan tietoja ei saa myydä eikä luovuttaa kolmansille osapuolille. Lain mukaan määrätyissä tapauksissa asiakkaan tiedot voidaan luovuttaa viranomaisille niiden erityisestä pyynnöstä. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Oikeus tarkastaa ja pyytää korjausta tietoihin:
EU:ssa sijaitsevalla henkilöllä tai yrityksellä, jonka tiedot on tallennettu rekisteriin, on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista rekisteristä. Lisäksi rekisterissä olevalla juridisella henkilöllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajaamista tietyissä tilanteissa (esim. suoramarkkinointi). Pyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle ja vaatii henkilöllisyyden todistamisen. Omistaja vastaa pyyntöön neljän (4) viikon kuluessa.